نظری به زندگی و آثار استاد حسین قوامی

نویسنده: مرتضی دهکردی

dehkordiحسین قوامی در سال ۱۲۸۸ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش رضا قلی قوامی، به موسیقی علاقه داشت و بسیاری از صفحات خوانندگان آن روزگار را در خانه ی خود جمع آوری کرده بود و اغلب روزها، به آن ها گوش می داد. حسین از کودکی شیفته نغمه و آهنگ بود و همواره در کنار پدر، با اشتیاق فراوان به صفحات خوانندگانی چون طاهر زاده، توجه می کرد و به تدریج ذوق و شوق خواندن در دل و جانش جوانه می زد و با صدای کودکانه، از این آهنگ ها تقلید می نمود.
وی پس از طی دوران دبستان و دبیرستان و انجام خدمت نظام وظیفه، به آموزشگاه ستوانی رفت و به استخدام ارتش درآمد و بعداً تا درجه سرهنگ دومی، ارتقا یافت…

لینک دانلود متن کامل زندگینامه