درباره ما

«بنیاد فرهنگی آرمان» در اسفند ۱۳۹۴ (فوریه ۲۰۱۶ ) به همت دکتر ساموئل دیان، دکتر ناصر انقطاع، شادروان دکتر نصرت الله ضیایی، دکتر حسین حقیقی و دکتر مهدی سیاح زاده به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی در لس آنجلس، ایالت کالیفرنیا، امریکا به ثبت رسیده، آغاز به فعالیت کرد.

هدف «بنیاد فرهنگی آرمان» فعالیت در گستره فرهنگ و هنر ایران خواهد بود، که از طریق تشکیل مجلس های سخنرانی، معرفی کتاب و دیگر آثار نوشتاری مانند فصلنامه آرمان، مقاله ها و نیز راه اندازی کلاس هایی در زمینه فرنام های گونه گون معارف ایرانی از جمله زبان و ادب فارسی، تاریخ ایران زمین فلسفه و عرفان، انجام خواهد پذیرفت.

بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط و ضوابط وزارت دارایی ایالات متحده امریکا بخش IRS موفق به اخذ پروانه معافیت مالیاتی با جواز شماره 1440726 – 81-شده است.

کلیه مبالغ همیاری و پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به خدمات فرهنگی این بنیاد، مشمول معافیت مالیاتی می باشد.
با توجه به تسهیلات فوق در انتظار پشتیبانی و همیاری شما برای نیل به هدف های فرهنگی بنیاد فرهنگی آرمان هستیم.

 

فصلنامه آرمان 

بنیادگذار: ساموئل دیان

مدیر مسئول: مهدی سیاح زاده

دبیر اجرایی فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان

 

 

زیر نظر شورای دبیران

Arman Cultural Foundation
16218Ventura Blvd # 2
Encino, Ca 91436
To register in cultural programs call
818-385-1722
arman@armanfoundation.com

www.armanfoundation.com

  

Arman Cultural Foundation

Los Angeles Based 501c3 organiation

ID: 81-1440726

 

Arman

 Persian Journal of

 Literature, Arts, History, and Philosophy

 Founder: Samuel Dayan

Responsible Editor: Mehdi Sayah Zadeh

Executive Editor:  Shirin D. Daghighian

 

 

Arman Cultural Foundation

     16218

 Ventura Blvd # 2

Encino, Ca 91436

To register in cultural programs contact

818-385-1722

arman@armanfoundation.com

www.armanfoundation.com