خیام نابغه پرسنده و جوینده همه سده ها

نویسنده: ناصر پیروز

سخنی از مردی است که همانند معماهای جهان، که او را به خود مشغول داشته بودند خود نیز یک معما بود. هنوز و هنوز، نیز معما است و… معما.
از یکسوی جهان در نظر او، جهانی بی اعتبار بود به پشیزی نمی ارزید و از سویی دیگر، به پیشنهاد ملکشاه سلجوقی، دست به کار بزرگی زد و با محاسبات دقیق در زمینه سال های خورشیدی و گردش زمین به گرد خورشید، و یقین زمان دقیق در ازای یکسال خورشید، اعلام کرد که در ازای زمانی یک سال خورشیدی از تحویل سال به یکم فروردین تا پایان اسفند و تحویل سال به فردوسی دیگر، سیصد و شصت و پنج روز و پنج ساعت و چهل و هشت دقیقه و چهل و شش است.
شگفتا که این محاسبات را بدون کامپیوتر و ماشین حساب های امروزی و دیگر داده های دانش کنونی، چنان موشکافانه انجام داد که امروز، دانشمندان، بیماری کامپیوترهای دقیق اتمی و بدست آوردن زمان دقیق در ازای یک سال خورشیدی، پی برده اند که خیام در هشتصد و اندی سال پیش، در محاسبه ی خود تنها یک سی ام ثانیه در هر سال اشتباه کرده است. یعنی در هر س سال، یک ثانیه…

لینک دانلود مقاله کامل


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *