مقالات


  • سخن شورای دبیران


   آرمان ۷

   شادمانیم که شمارۀ هفتم “آرمان” را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم. شناخت و اعتلای فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همه فارسی زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است.

   ادامه مطلب

 


  • در گرامیداشت زنده یاد پروفسور احسان یار شاطر

   دکتر ساموئل دیاننویسنده: دکتر ساموئل دیان
   آرمان ۷

   درگذشت دانشمند و بنیانگزار با همت دانشنامۀ ایرانیکا، زنده یاد پروفسور احسان یارشاطر، همۀ ایرانیان و بی تردید، محافل ایران شناسی جهان را در اندوه فروبرد. آن زنده یاد از جمله شخصیت هایی بود که اگر ملتی بخت بلند داشته باشد، ممکن است هر صد سال یک بار قد برافرازند و تحولی بزرگ در فرهنگ و اندیشه پدید آورند.

   ادامه مطلب

 


  • یادنامه ای به مناسبت اولین سالگرد درگذشت محقق ارزنده
   زنده یاد نصرت الله ضیایی

   فرح مجلسی ضیایینویسنده: فرح مجلسی ضیایی
   آرمان ۷

   دکتر نصرت الله ضیایی در روز پنجم تیرماه ۱۳۹۶ مصادف با بیست و ششم ماه جون ۲۰۱۷ زندگی پربار و پر ثمر خویش را وداع گفت، در حالی که وجودش و روحش سرشار از عشق به وطن، خانواده و دوستان و یاران وفادارش بود و همه را در سوک ابدی خویش فرو برد. امسال اولین سالروز وفاتش را در جلسه گردهم آیی هفتگی که به قول خودش «جلسه اصحاب سه شنبه» می نامید با جمعی از آن ها برگزار کردیم که با سخنرانی هر یک از دوستان درباره ایشان یادش را گرامی داشتیم.

   ادامه مطلب

 


  • زندگی و تحلیل آثار پروین دولت آبادی
   از پایه‌گذاران ادبیات کودکان و از شعرای برجسته ایران

   مرتضی حسینی دهکردینویسنده: مرتضی حسینی دهکردی
   آرمان ۷

   «پروین دولت آبادی» از جان های شیفته و شعرای مبتکر و خلّاقی بود که آفرینش های ادبی او در تعالی و تکامل شعر پارسی تأثیر بسیار باقی نهاد.

   ادامه مطلب

 


  • گشتی در فضای شعر فریدون مشیری

   اردشیر لطفعلیان نویسنده: اردشیر لطفعلیان
   آرمان ۷

   هرگاه خواسته باشیم در میان سخنسرایان معاصر از چند تنی که سبک شاخص، شیوایی کلام و حساسیتهای اصیل انسانی به شعرشان رواجی گسترده در میان مردم یافته یاد کنیم، یکی از نخستین نامهایی که به ذهن متبادر می شود نام فریدون مشیری است.

   ادامه مطلب

 


  • از ستارخان تا داش آکل و بوف کور

   طاهره باره ئی نویسنده: طاهره باره ئی
   آرمان ۷

   با بررسی داستان داش آکل و تعقیب آن تا متن بوف کور به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه صادق هدایت، مکر و غَدَر و جهالت به خودی خود دارای وزن و توانی برای پیروزی بر خیر و نیکی نیست. به زمین افکندن خیر از سوی شر، هر بار زائیده غفلتی هر چند بس خُرد از سوی جناح نیکی بوده است. داش آکل، جوانمرد و نیک نام و امین همگان، با لغزشی اندک توسط کاکارستم به زیر افکنده میشود و احساس گناه و پشیمانی این لغزش تا نسل بعد ادامه یافته به اوج رسیده و مهُر متهم بر پیشانیش می کوبد.

   ادامه مطلب

 


  • سیری در وادی سخنوران عشق
   بخش نخست: فخرالدین عراقی

   شهرام الیاس زادهنویسنده: شهرام الیاس زاده
   آرمان ۷

   این مجموعه با هدف آشنایی کلی با برخی از بزرگان ادب و حکمت که کمتر در مرکز توجه امروزی هستند، به خوانندگان آرمان تقدیم می شود.

   ادامه مطلب

 


  • فصلی از داستان بلند Angel Ladies

   خسرو دوامینویسنده: خسرو دوامی
   آرمان ۷

   نشاني، هماني بود كه پيرمرد داده بود. سي و هفت مايل كه در جاده‌ي صد ونود رانديم، سمت راستمان خياباني شني نمایان شد كه دو كاكتوس بلند در دو طرف آن دیده می شد. به طرف كوه رانديم. سه پيچ از خيابان شني را كه گذرانديم به كوچه اي باريك پيچيديم و چند قدم جلوتر، از دروازه ي چوبي نيمه بازي گذشتیم كه مجسمه‌ي دو عقاب را در دو طرف آن نصب كرده بودند. هر دو خاكستري؛ يكي كز كرده و پَربسته و آن يكي با بال هاي گشوده و سري رو به آسمان.

   ادامه مطلب

 


  • پدیدۀ چپ دستی و چپ دست ها

   بهرام گرامی
ویراستار مشاور در دانشنامه ایرانیکانویسنده: بهرام گرامی
   ویراستار مشاور در دانشنامه ایرانیکا

   آرمان ۷

   بدن انسان آن قدرها که فکر می‌کنیم متقارن نیست. عدم تقارن داخلی که واضح است، قلب در سمت چپ و کبد در سمت راست قرار دارد و تقریباً در هر ده هزار نفر این وضعیّت برعکس است. در ظاهر و از خارج نیز عدم تقارن وجود دارد که چندان محسوس نیست. به چهرۀ دوستانتان خیره شوید، شکل این نیمۀ صورت با آن نیمه کمی فرق دارد.

   ادامه مطلب

 


  • تازه های باهَمِستان
   برگ ویژۀ آرمان برای معرفی
   فعالیت ها و سازمان های مردم- نهاد ایرانیان


   آرمان ۷

   آشنایی با کتابخانه مطالعات ایرانی لندن
   گفتگو با اعضای هیئت مدیره، دکتر ماشالله آجودانی و دکتر گوئل کهن
   کنسرت تابستانی ارکستر مردم نهاد چکاوک به سرپرستی نادر مجد
   پیامی از دکتر ریموند رخشانی به مناسبت آغاز برنامه های شنیداری و اینترنتی پیرامون سرشت علم مدرن برای همگان
   گرامیداشت فعالیت های قلمی آقای منصور مقیمی

   ادامه مطلب

 


  • ریشه های تاریخی غرب ستیزی در ایران

   محمد ارسی نویسنده: محمد ارسی
   آرمان ۷

   تئوری های ضد غربی و ایدئولوژی های غرب ستیزانه که زمانی گفتمان چیره در محافل سیاسی و روشنفکری ایران و خاورمیانه محسوب می شدند، دیگر اعتبار و خریداری ندارند و به هیچ یک از معضلات توده مردم و ملل منطقه پاسخ درخور و صحیحی نمی دهند.
   مکتبها و ایدئولوژی هایی که غرب را غرق در فساد و ستمگری، و شرق، خاصه ممالک مسلمان نشین را قربانی وکانون معنویت ِدر جهان تصوّرمی کردند، نه تنها از پس حلّ هیچ مسئله ی مهمی برنیامده اند، بل در سطوح ِمختلف ِملی و بین المللی، به مصائب و نابسامانی های بسیاری دامن زده و خود به مشکل عظیمی مبدل گشته اند.

   ادامه مطلب

 


  • دو مقاله درباره زنده یاد داریوش شایگان

   رامین جهانبگلونویسنده: رامین جهانبگلو
   آرمان ۷

   به نظر من وقتی که فیلسوفان می میرند، یک فصلی از کتاب فلسفه زندگی بسته می شود و اکنون با غیاب داریوش شایگان، باز از بخشی از آن کتاب در بعد ایرانی اش و در بعد شرقی اش، چیزی کاسته شده و فصلی از آن بسته شده است.

   ادامه مطلب

 


  • نامه ای پیرامون مدارا
   متن زیربنایی و تاریخی جدایی نهاد حکومت از نهاد دین

   جان لاک- مقدمه، ترجمه و حواشی: شیریندخت دقیقیاننویسنده: جان لاک- مقدمه، ترجمه و حواشی: شیریندخت دقیقیان
   آرمان ۷

   مقدمۀ مترجم: در تاریخ اندیشۀ مدرن، متن هایی هستند دارای ارزش جهانی که بدون هیچ تردیدی می توان گفت خواندن آن ها توسط مردم در هر پایه و سن و موقعیتی ضروری بوده، نوعی آموزش مدنی می باشد. زیرا کمبود سواد فرهنگی و تمدنی حتی می تواند گریبانگیر پیشرفته ترین جوامع شود و آنها را از ارزش هایی چون تعادل، صلح، آزادی و مدارا دور بدارد.
   در کنار متون مدرن و ضروری برای آموزش مدنی، چون اعلامیۀ حقوق بشر، بیانیه جهانی حقوق بشر؛ قانون اساسی و اعلامیۀ استقلال آمریکا، فدرالیست پیپرز و متونی که در بیداری ملل گوناگون سهم داشته اند، باید از “نامه ای پیرامون مدارا” به قلم جان لاک نام برد، که از زمینه سازان جدایی دین از حکومت و پایان سرکوب و کشتار به نام دین، تفتیش عقاید و جنگ های خونین مذهبی در اروپا بوده است.

   ادامه مطلب

 


  • فرهنگ مختصر مبانی مثنوی
   اثر مولانا جلال الدین محمد (مولوی)
   حروف «چ» و «ح»

   مهدی سیاح زادهنویسنده: مهدی سیاح زاده
   آرمان ۷

   «فرهنگ مختصر مبانی مثنوی» مجموعه ای است «برگزیده» از واژه ها و اصطلاحاتی که در مثنوی مشهور مولانا جلال الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن این مجموعه مختصر آن بوده که علاقه مندان به ادب فارسی، به ویژه مثنوی مولانا که در ابتدای راه و مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ نیازهای اولیه خود را برآورده سازند.

   ادامه مطلب

 


  • به یادبود چهره های فرهنگی که از میان ما رفتند. یادشان گرامی باد

   شورای دبیران آرمان شورای دبیران آرمان
   آرمان ۷

   به گرامیداشت زنده یادان:
   بانو ناهید مجلسی-پهلوان
   بانو عزیزه ضرغام افشار-سیاح زاده
   دکتر رضا قنادان
   عزت الله انتظامی

   ادامه مطلب

 


  • معرفی کتاب: احسان یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان


   آرمان ۷

   زندگی نامه زنده یاد دکتر احسان یار شاطر (بنیانگذار و استاد ممتاز مرکز مطالعات ایران‌شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک و بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ی ایرانیکا) با همکاری و کوشش دکتر ماندانا زندیان (شاعر، روزنامه‌نگار و پزشک ایرانی‌ ساکن آمریکا) در ۴۳۲ صفحه٬ توسط انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر شده است.

   ادامه مطلب

 


  • معرفی کتاب: مشروطه ایرانی اثر دکتر ماشاءالله آجودانی


   آرمان ۷

   کتاب مشروطه ایرانی اثر دکتر ماشاءالله آجودانی یکی از نوآورانه ترین آثار در یک دهه اخیر در حوزه تاریخ معاصر محسوب می‌شود. ماشا الله آجودانی محقق تاریخ و کارشناس زبان شناسی و متخصص در شاخه‌های ادبيات مشروطه می باشد. کتاب ۵۶۰ صفحه دارد که با پیشگفتار نسبتا جامعی آغاز می شود.

   ادامه مطلب

 


  • معرفی کتاب: جای خالی معنا (مدرنیسم و پسامدرنیسم)
   نویسنده: رضا قنادان


   آرمان ۷

   در این کتاب زنده یاد رضا قنادان به مُدرنیسم (نوگرایی) به معنای مجموعه‌ی بسیار متنوع و گسترده‌ای می نگرد از انقطاع ها و گسست های زیبا شناختی از سنت رئالیسم (واقع گرایی ) اروپا که به طور مشخص از اواسط قرن نوزدهم به این طرف، صورت گرفته است.

   ادامه مطلب

 


  • معرفی کتاب: هتل مارکوپولو
   مجموعه داستان کوتاه
   نوشته خسرو دوامی


   آرمان ۷

   خسرو دوامي برنده نشان بهترین مجموعه داستان کوتاه در ایران (سال ۲۰۰۴) از داستان نویسان ژانر مهاجرت و ساکن کالیفرنیا است که تاكنون سه مجموعه داستان از او به انتشار رسیده است: پرسه، پنجره و هتل ماركوپولو، و داستان بلند Angel Ladies. داستان بلند ياس ايراني و مجموعه داستان آمبولاني را هم آماده چاپ دارد.

   ادامه مطلب

 


  • شعرهای تازه


   آرمان ۷

   شعرهای تازه از: اسماعیل خویی؛ مانا آقایی؛ شفیعی کدکنی؛ جهانگیر صداقت فر؛ بنفشه سوده

   ادامه مطلب

 


  • سخن شورای دبیران


   آرمان ۶

   شادمانیم که شمارۀ ششم “آرمان” را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم. شناخت و اعتلای فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همه فارسی زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است.

   ادامه مطلب

 


  • برنامه موسیقی “گلها:” رنسانسی در تاریخ موسیقی ایران
   زندگی و نقش داوود پیرنیا در تحولات فرهنگی و هنری ایران

   مرتضی حسینی دهکردینویسنده: مرتضی حسینی دهکردی
   آرمان ۶

   مانند کوه بلندی که هر چه از آن دور می شویم، عظمت و بلندای آن بهتر دیده می شود، هر سال که از روزگار اجرای موسیقی “گلها” می گذرد، ارزش و اعتبار و جاودانگی آن نمایان تر می شود. موسیقی گلها به راستی رنسانسی در تاریخ هنر ایران به شمار می آید.

   ادامه مطلب

 


  • موسیقی غربی و شعر مدرن ایران
   گفتگو با کوروش یزدانی
   آهنگساز، نوازنده گیتار و خواننده

   کوروش یزدانینویسنده: کوروش یزدانی
   آرمان ۶

   من به شعر مدرن ایران بسیار علاقه مند هستم، خیلی بیشتر از شعر کلاسیک ایران و از این جهت تصمیم گرفتم ام که موسیقی آوازی بنویسم بر روی این اشعار. آشکار هست که البته من شعری را انتخاب می کنم که آنرا دوست داشته باشم، آنرا درک کر ده باشم و با آن ارتباط بر قرار کرده باشم.

   ادامه مطلب

 


  • دربزرگداشت خدمات فرهنگی ملیحه تیره گل
   معرفی ارمغانی برای تاریخ و فرهنگ ایران و جهان:
   گنجینه روایتی از ادبیات فارسی در تبعید/مهاجرت، نوشته ملیحه تیرهگل

   پرتو نوری علانویسنده: پرتو نوری علا
   آرمان ۶

   ملیحه تیره گل، متخصص ادبیات فارسی و شخصیتی انسان دوست و فرهنگی است که به تازگی با انتشار کتاب ۱۴ جلدی “روایتی از ادبیات فارسی در تبعید/مهاجرت” مورد ستایش منتقدان ادبی از جمله پرتو نوری علا، بیژن بیجاری و نسیم خاکسار قرار گرفته است. برای ملیحه تیره گل، این بانوی گرانقدر ادب و فرهنگ ایران زمین که در شرق آمریکا سکونت دارد، موفقیت و سلامتی هر چه بیشتر آرزو داریم و از پرتو نوری علا، شاعر و نویسندۀ ارجمند برای این نقد و معرفی، سپاسگزاریم (دبیر اجرایی آرمان).

   ادامه مطلب

 


  • شعر ناب چیست؟

   رضا قناداننویسنده: رضا قنادان
   آرمان ۶

   آنچه در پی می آید با خواندن پیشگفتاری تشویق به نوشتن آن شدم كه منوچهر آتشی، یكی از شاعران سرآمد روزگار ما، برای كتابی از خود به نام «وصف گل سوری» به قلم آورده است. این پیشگفتار به همت دوست دیرینه ام بهرام محمودی در دسترسم قرار گرفت. بحث كوتاهی كه با ایشان و دوست دیگرم مسعود موسوی پیرامون شعر ناب صورت پذیرفت، انگیزۀ آن شد كه به كند و كاوی در راستای این موضوع بپردازم. از این رو جا دارد كه نوشته را با قدردانی از این دو آغاز كنم.

   ادامه مطلب

 


  • ساختارشکنی نزد سینماگران نسل جوان ایران

   پگاه نگاهینویسنده: پگاه نگاهی
   آرمان ۶

   کارگردان یک اثر همواره درپی روزنه برای آزادی از چارچوب بستۀ زمان و مکان دوربین است. بی تردید می توان گفت سینمای ایران تاکنون مسیر این نوآوری را با موفقیت، تجربه کرده است و خارج از مرزهایش، زبان سینمایی جدیدی را به سینمای جهان افزوده است.
   هدف این نوشتار، مرور اجمالی برآثار سینمایی نسلی است که در دهۀ پنجاه به دنیا آمده و هر چند آشنایی با سینمای پیش از انقلاب را دارد، اما تجربۀ هنری خود را پس از آن دوره و در گسستگی با آن آغاز کرده است.

   ادامه مطلب

 


  • از یادداشت های زنده یاد دکتر قاسم غنی
   در مقایسهء حافظ با خیام و سعدی – شباهت جایگاه حافظ با آناتول فرانس

   زنده یاد دکتر قاسم غنینویسنده: زنده یاد دکتر قاسم غنی
   آرمان ۶

   زنده یاد دکتر قاسم غنی، شخصیت ملی گرا، پزشک، دیپلمات و از نخستین حافظ شناسان دوران معاصر ایران بود که با علامه محمد قزوینی در تصحیح دیوان حافظ مشارکت کرد.
   قاسم غنی در ۱۳۱۰ ه.ق. برابر با ۲۱ مارس ۱۸۹۳ در سبزوار به دنیا آمد و در بیروت و فرانسه تحصیل کرد. در ۱۳۱۴ استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. زبان‌های فرانسه، انگلیسی و عربی را می‌دانست و با محمد قزوینی در تصحیح دیوان حافظ و با محمد علی فروغی در تصحیح رباعیات خیام همکاری کرد. او در سال ۱۹۴۵ از اعضای هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سان‌فرانسیسکو بود که طی آن سازمان ملل متحد پایه گذاشته شد. دکتر غنی در اوایل سلطنت محمدرضاشاه پهلوی مدتی وزیر بهداری، سپس سفیر ایران در مصر در زمان ازدواج محمد رضا شاه پهلوی با ملکه فوزیه و سفیر ایران در ترکیه و سازمان ملل متحد (عضویت در هیئت نمایندگی ایران برای تشکیل سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر) شد. دکتر غنی، دکتر محمد مصدق را در مسیر ملی کردن صنعت نفت تأیید می‌کرد.

   ادامه مطلب

 


  • بخش هایی از رمان “قو”
   اثر بانو مهر
   رمانی به سه زبان آلمانی، انگلیسی و فارسی

   بانو مهرنویسنده: بانو مهر
   آرمان ۶

   خانۀ دو طبقه و بزرگ تورج خان با دیوارها و کف مزین به فرش‌های ابریشمی در شهری کوچک و قدیمی بنام هوفهایم Hofheim»» در دامنۀ جنوبی کوهستان تانوس« Taunus» قرار داشت. شهری آرام با خانه‌هایی مرتب و ردیف شده در خیابان‌هایی باریک و تمیز. شهری آن‌قدر بی‌صدا که به‌راحتی می‌شد انعکاس قدم آدم‌ها را روی سنگفرش پیاده‌روها، از توی اتاق شنید و یا حتی بال زدن پرنده‌ای. شهری پوشیده از ابرهای ضخیم و سقف آسمانی کوتاه. آن‌قدر کوتاه که فکر می‌کردی اگر دست دراز کنی، می‌توانی به‌آسانی آن را لمس کنی. و امان از باران که یکریز می‌بارید.

   ادامه مطلب

 


  • داستان کوتاه:
   حَسرتِ بازنویسیِ آن رؤیا

   بیژن بیجارینویسنده: بیژن بیجاری
   آرمان ۶

   سبز در سبز… همه¬ی این رؤیا سبز ست ــ منتها سبزهایی که با سایه/ روشن¬هایی متفاوت، خودِ سبزها، تبدیل می¬شوند به هزاران سبزِ تاریک؛ روشن؛ کمی تاریک¬تر؛ یا کمی بیشتر روشن¬تر؛ سبزِ سیر؛ سبزِ اندکی سیرتر؛ سبزی که اندک اندکی تاریک¬ترست… و، این¬طوری¬ها، هزاران سبز، سبزشده در چشمِ این رؤیای رنگیِ سبز: آسمان، زمین، حَشره، انسان، حیوان، اشیا… و خلاصه همه¬ی مَنظر، سبزیده¬¬ای سراسر سبز¬ ست. و، آن سنجاقکِ بزرگ هم هست که، استخوان¬های تنِ گیاه¬وارِسبزش، از صورت، دست و پاهای دراز و لاغرش، گرفته تا منقارِ بلندِ عَلَفی¬اش، همه ساقه¬هایی سبز و شیشه¬ای و شفاف¬اند، و در رَگ¬های این سنجاقک، رگه¬هایی از نُورِ نُقره¬ای هم جریان دارد و زنده و هم¬درلحظه می¬تَپد نَبضِ آن نور… و می¬دَوَد ــ انگار که دویدنِ نُوری سبزتر در رَگی که سبز ست و انگار که خونی سبزتر دارد می¬دَوَد در رَگ.ند و می‌رود تا نام و آثار ارجمندش برای همیشه در آسمان فرهنگ ایران ماندگار شود.

   ادامه مطلب

 


  • به مناسبت هزاره دولتمرد و متفکر سیاسی بزرگ
   خواجه نظام الملک طوسی

   محمد ارسینویسنده: محمد ارسی
   آرمان ۶

   ابوعلی حسن، ملقّب به نظام الملک فرزند علی بن اسحاق ِطوسی بهار سال ۱۰۱۸ میلادی در روستایی در نزدیکی شهر طوس به دنیا آمد. از آنجايی که به مدت سی سال مقام وزارت دو پادشاه بزرگ سلجوقی یعنی آلپ ارسلان و ملکشاه را به عهده داشت، او را “تاج الحضرتین” نیز می خواندند. القاب دیگر او قوام الدین، رکن الدوله و رضیْ امیرالمومنین بود، و شخص ملکشاه، “پدر” خطابش می کرد. او از چنان اعتماد و احترامی نزد سلاطین سلجوقی برخورداربود که ادارۀ امورکشور پهناور سلجوقی از آمودریا تا انتاکیه را در کف با کفایت آن وزیر ِمدیر و مدبّر و دانا و دانشمند قرار داده بودند!

   ادامه مطلب

 


  • عطّار، شاعر و اندیشمندی که پس از گذشت هشت قرن
   در روزگار ما همچنان مطرح است

   اردشیر لطفعلیاننویسنده: اردشیر لطفعلیان
   آرمان ۶

   عطّار، شاعر و عارف بلندپایه که زندگی اش در نیمۀ دوم قرن ششم و دو دهۀ آغازین قرن هفتم هجری گذشته، از چهره های درخشان و بزرگان ادب ایران است. سخنش روان و گيراست. او اندیشه های شاعرانه و مقاصد عرفاني خود را با كلامی ساده و خالي از هرگونه صنعت و آرايشی بیان می کند که خود بهترین راه گزاردن پیام و انتقال فکر به خواننده است. برخی از ظاهر بینان به این ساده گویی و پرهیز از پیچاندن کلام در کار عطّار خرده می گیرند و در مقایسه، استواری سخن سنایی و وسعت دانش او را به رخ می کشند، ولي همین گفتار ساده كه از دلی سوخته و جانی شیفته خبر می دهد به شعر و کلام عطّار جاذبه ای نیرومند و دیر پا بخشیده و سبب شده که نفوذ اندیشۀ او بی وقفه تا روزگار ما امتداد یابد و در درازای قرون بر نسلهای متوالی تأثیر بگذارد.

   ادامه مطلب

 


  • نگاهی به یک غزل عطار
   منظری زیبا شناسانه

   نادر مجدنویسنده: نادر مجد
   آرمان ۶

   در این مقاله سعی بر آن است تا با کالبد شکافی غزلی از عطار نیشابوری به جنبه های زیبایی شناسی شعر این شاعر بزرگ بپردازم. شاید ارائه ی یک نمونه از آثار عطار برای نشان دادن اهمیت شاعریت اوکافی نباشد، اما امید است این جستار کوتاه بتواند سرآغازی باشد برای جلب نظر و تشویق صاحب نظران در پرداختن بیشتر به این مهم. ضمنا، به عمد از پرداختن به شرح حال زندگی این بزرگ مرد فرهنگ و تاریخ ادب ایران پرهیز خواهد شد، چرا که بسیاری از بزرگان ادبی از جمله دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی و دیگران به این امر توجه کافی کرده اند.

   ادامه مطلب

 


  • فلسفه مارتین بوبر و اسطوره شاه ییما (جمشید) در اوستا
   در جستجوی خاستگاه شر در طبیعت انسان

   شیریندخت دقیقیاننویسنده: شیریندخت دقیقیان
   آرمان ۶

   بوبر در انگاره های خیر و شر، خداگونه شدن انسان را در تقابل با دروغ خودخداپنداری مطرح کرده، دو سمتگیری متضاد را همچون خاستگاه های خیر و شر انسانی دربرابر هم می گذارد: خداگونه شدن، چونان خاستگاه خیر و خودخداپنداری همچون خاستگاه شر.
   خداگونه شدن در فلسفۀ بوبر، مفهومی کلیدی است که خودِحقیقی انسان بر اساس آن سنجیده می شود. خاستگاهِ این دیدگاه بوبر در آموزه های حسیدیزم /قبالایی است و بر اساس تفسیر سفر پیدایش ۲۶:۱: “باشد که انسان را به صورت و شباهت خود بیافرینیم”. بنا به این دیدگاه، غایتِ انسان، شبیه شدن به خدا از راه در پیش گرفتن رفتارها و صفات مشابه او است که از روی خصوصیات دنیای آفرینش شناخته می شوند.

   ادامه مطلب

 


  • فرهنگ مختصر مبانی مثنوی
   اثر مولانا جلال الدین محمد (مولوی)
   حرف «ج»

   مهدی سیاح زادهنویسنده: مهدی سیاح زاده
   آرمان ۶

   «فرهنگ مختصر مبانی مثنوی» مجموعه ای است «برگزیده» از واژه ها و اصطلاحاتی که در مثنوی مشهور مولانا جلال الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن این مجموعه مختصر آن بوده که علاقه مندان به ادب فارسی، به ویژه مثنوی مولانا که در ابتدای راه و مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ نیازهای اولیه خود را برآورده سازند.

   ادامه مطلب

 


  • شعر تازه ای از
   ماندانا زندیان

   ماندانا زندیاننویسنده: ماندانا زندیان
   آرمان ۶

   دست می‌کشم بر امواج سروهایی
   که سر می‌زنند از فصل‌های زرد وُ
   سبز را

   ادامه مطلب

 


  • کتاب «بچه کاشی»، خاطرات داوود آلیانس
   چاپ موسسه ساتراپ لندن

   گوئل کهننویسنده: گوئل کهن
   آرمان ۶

   پروفسور گوئل کهن، استاد و محققی که نامی معتبر در زمینه های تحقیقی علوم شیمی، مدیریت، و تاریخ نگاری مدرن ایران است و ترجمۀ این خاطرات به همت ایشان انجام شده، در مقدمه می نویسد:
   “صراحت و صداقت آلیانس در بیان هنرنمایی‌ها و پستی و بلندی‌های زندگی پر ماجرایش باعث شده تا این کتاب را بی‌اغراق، نمادی از چالشگری و موفقیت در «فضای آزاد» قلمداد کنیم؛ زیرا به روشنی نمایانگر این اصل است که چگونه توانمندی‌ها و لیاقت‌های نهفته انسان می‌تواند در محیط مناسب شکوفا شده و امکان ظهور یابد.”

   ادامه مطلب

 


  • بررسی کتاب:
   نگاهی به آثار عطار با تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی

   ابوالحسن مختابادنویسنده: ابوالحسن مختاباد
   آرمان ۶

   روش دکتر شفیعی کدکنی در تصحیح مجموعه آثار عطار این بوده که قبل از هر کار دیگری به تهیه برگه هایی از به قول خود “مجموعه زبانی” آثار مسلم عطار، یعنی منطق الطیر، اسرار نامه، الاهی نامه، مصیبت نامه، دیوان قصاید، و غزلیات و مختار نامه و تذکره الاولیاء، پرداخته است.
   در فراهم کردن این برگه ها تمام ویژگی های زبان و بوطیقای عطار مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه حتی به حروف اضافه ای چون بر، در و … در کلماتی چون سرآمدن/ برسر آمدن/ توجه شده است.

   ادامه مطلب

 


  • شعر: دیگر نیست…

   جهانگیر صداقت فرنویسنده: جهانگیر صداقت فر
   آرمان ۶

   در حوالیِ این محل
   کوچه‌یی بود
   که دیگر نیست…

   ادامه مطلب

 


  • هوشنگ ابتهاج (هـ- الف- سایه)
   شاعر بزرگ و بنیاد‌گذار برنامه‌های موسیقی گل های تازه و گلچین هفته

   مرتضی حسینی دهکردینویسنده: مرتضی حسینی دهکردی
   آرمان ۵

   در صد سال گذشته، شعرای نامداری در ایران پیدا شدند كه در سایه‌ی كوشش و نبوغ و استعداد آن‌ها، شعر پارسی به طور بنیادین متحول شد كه از برجسته‌ترین این گویندگان می‌توان از: امیرهوشنگ ابتهاج (هـ الف سایه) نام برد كه به باور بسیاری از منتقدین و اساتید ادب ایران، آفرینش‌های او با سخن برترین گویندگان پارسی زبان برابری می‌كند و می‌رود تا نام و آثار ارجمندش برای همیشه در آسمان فرهنگ ایران ماندگار شود.

   ادامه مطلب

 


  • نوروز – Nowruz
   تلاشی پیگیر با نتیجه‌ای مطلوب

   بهرام گرامینویسنده: بهرام گرامی
   آرمان ۵

   ناهمگونی در نوشتن نام نوروز با الفبای لاتین برای ما ایرانیان موضوعی کم اهمیّت و حتّی غیر قابل اعتناست، ولی باید دانست که نوشتن نوروز به دلخواه و سلیقۀ شخصی به شیوه‌های متفاوت، غیرایرانی‌ها را دچار این توهّمات بی‌پایه نموده که سال نو ایرانی نام و نشان درستی ندارد و اصل و ریشه و معنی آن برای ایرانیان روشن نیست یا آنکه گروه‌های مختلف ایرانی، سال نو متفاوتی را جشن می‌گیرند.

   ادامه مطلب

 


  • سخن شورای دبیران


   آرمان ۵

   …گفتگوی دو عاشق در سایه سار شعر سایه همچنان هست، زیرا خورشید عشق هر جاکه بتابد، سایه، هم همان جاست… سایه با زمانه است، با روح ملی است، با عاشقان است، با نغمه های سرخوش است، با روح آزادی و عدالت است… و خواهدبود جاودانه.

   ادامه مطلب

 


  • خاطره ها

   منیرو روانی پور نویسنده: منیرو روانی پور

   آرمان ۵

   غروبا، از مدرسه که می آمدیم، کیف و کفش را می انداختیم تو خونه و می زدیم به میدانگاهی، تو میدون جفره، میشتی خیری با یه دیگ رویی که از توش بخار بلند می شد، می نشست رو ماسه ها و ما، ده شاهی به دست، دورش جمع می شدیم. کاسه ای ده شاهی نخود می خریدیم و همون جا هورت می کشیدیم… نخودها تند و تیز و خوش مزه بودن و من همیشه دلم می خواست یه روزی روزگاری، دو قرون داشته باشم و همه اش را نخود بخرم …

   ادامه مطلب

 


  • رندي و نظربازي

   داريوشِ آشورينویسنده: داريوشِ آشوري
   آرمان ۵

   رندي در ادبياتِ عرفانيِ فارسي يک مفهومِ نمادين و پرابهام‌ است. در شعرِ حافظ نيز يکی از محوري‌ترين و پُربسامدترين مفهوم‌‌هاست و همچنين، در ميدانِ بازي‌هايِ زبانيِ او، يکی از دشوارفهم‌ترين‌ها. من در کتابِ عرفان و رندي در شعرِ حافظ نخست کوشيده ام ردّ‌ِ تاريخيِ پيدايشِ اين واژه و معنايِ اصليِ آن را در زبانِ فارسي پيدا کنم، و سپس با دنبال کردنِ دگرديسيِ معناييِ آن در فضايِ ادبيّاتِ عرفاني، جايگاهِ معناييِ آن را در پيکربنديِ مفهوم‌ها در شعرِ حافظ بيابم، به‌ويژه در روياروييِ دو مفهومِ زهد و رندي.

   ادامه مطلب

 


  • حق گویی در برابر زورگویان و خودکامگان

   اردشیر لطفعلیاننویسنده: اردشیر لطفعلیان
   آرمان ۵

   از میان داستان های دلکش مثنوی مولوی یکی هم داستان شطرنج بازی شاهی با دلقک خویش است:
   شاه با دلقک همی شطرنج باخت
   مات کردش زود و خشم شه بتافت
   رسم گویا چنین بوده است که برندۀ بازی هنگام مات کردن حریف دوبار بار لفظ “شاه” را به تکرار بر زبان می رانده است و چنانکه مولوی روایت می کند دلقک نیز پس از پیروزی چنین کرد:

   ادامه مطلب

 


  • پانصد سال ایران:
   از ممالک محروسه تا جمهوری اسلامی

   احمد کریمی حکاکنویسنده: احمد کریمی حکاک
   آرمان ۵

   از دکتر عباس امانت، استاد تاریخ در دانشگاه «ییل» (Yale) در آمریکا، اخیراً کتابی به زبان انگلیسی منتشر شده با عنوان ایران: تاریخ جدید (Iran:A Modern History) شامل حوادث یک دوران پانصد سالۀ کشور ایران با حجمی در حدود هزار صفحه و همراه با شماری تصاویر و عکسهای سیاه و سفید و مجموعه ای عکسهای رنگی و نیز تعدادی نقشه که مستقیماً یا غیرمستقیم با مطالب و موضوعات متن کتاب مرتبط است و در مکانهای مناسبی در کتاب جا گرفته است.

   ادامه مطلب

 


  • داستانی از تاریخ بیهقی

   پروفسور فضل الله رضانویسنده: پروفسور فضل الله رضا
   آرمان ۵

   در تاریخ بیهقی مانند شاهنامه و دیگر یادگارهای بزرگ ادبی پارسی، به داستان هایی برمی خوریم كه در حاشیۀ حوادث تاریخی، گویای روش زندگانی مردم و امور اجتماعی در عصر معینی است.
   لطافت فرهنگی این داستان ها برای ما پارسی زبانان بسیار دل انگیز است. مثلاً در مجلد هشتم تاریخ بیهقی، نگاشتۀ هزار سال پیش، می خوانیم:
   «امیر را تب گرفت، تب سوزان، و سرسامی افتاد، چنان كه بار نتوانست داد، و محجوب گشت از… مردمان، مگر از اطباء و تنی چند…»

   ادامه مطلب

 


  • سالومه

   دوریت گولیشنویسنده: دوریت گولیش- برگردان: بانو مهر
   آرمان ۵

   آیا مردی الهام بخش روایت “سالومه” در انجیل شده است؟
   بسیاری از پژوهشگران دینی- تاریخی بر این باورند که روایت «سالومه» در انجیل “متی و مرقس” دو اِوانجلیست اولیه، از دوران مکتب بلاغت روم قدیم الهام گرفته شده است. این واقعه که به عبارتی زیربنای تراژدی «یحیای تعمید دهنده» است با نکوهش کاتو از کنسول روم «لوسیوس کوینتس فلامینوس» که منجر به سرنگونی و اخراج «فلامینوس» از مجلس سنای روم می گردد، در تاریخ روم باستان از «تیتوس لیویوس» به این گونه نگاشته شده است:

   ادامه مطلب

 


  • حافظ و هیچ انگارباوری

   نادر مجدنویسنده: نادر مجد
   آرمان ۵

   در میان شعرای کلاسیک ایران، حافظ بیش از دیگران به مباحث مطرح شده در فرهنگ و فلسفه غرب نزدیک است. در این میان، مقوله ی “هیچ باورانگاری” مقامی خاص دارد. در این مقاله، سعی خواهم کرد به سر فصل های مهم افکار و اندیشه ی این شاعر بزرگ در رابطه با هیچ باورانگاری اشاراتی داشته باشم.
   نخست باید اذعان کرد حافظ شاعری است با ابعادی وسیع در اندیشه که نمی توان او را به این یا آن تفکر محدود کرد. مهم تر از آن، او شاعری است یگانه که در کلیه ی زمینه های انسانی قلم فرسایی کرده و در همه موارد با زبانی شاعرانه و منحصر به فرد سربلند بیرون آمده است.

   ادامه مطلب

 


  • گز خونسار یا شهد پارسی
   گزانگبین فرآوردۀ حیوانی است، نه گیاهی

   بهرام گرامینویسنده: بهرام گرامی
   آرمان ۵

   گز اصفهان یکی از متداول ترین شیرینی‌های سنّتی ایران است. با آنکه گز را تقریباً همه دوست دارند و از خوردنش لذّت می‌برند، اکثریّت قریب به اتفاق از این واقعیت بی‌خبرند که مادّۀ اصلی این شیرینی به نام “گز خونسار“ یا “گزانگبین“ توسط حشرۀ بسیار کوچکی از خانوادۀ Psyllidae در آخرین مرحلۀ پورگی یا لاروی بر روی درختچۀ پُرخاری به نام گَوَن گزی تولید می‌شود. این درختچه فقط در منطقۀ خونسار در استان اصفهان به طور خودرو می‌روید و این رابطه بین گیاه و حشره فقط در این نقطه از جهان مشاهده شده است.

   ادامه مطلب

 


  • مروری بر روابط دیرین ایران و دنیای یهود
   و شکل گیری اسرائیل ستیزی در ایران

   نویسنده: محمد ارسی
   آرمان ۵

   مردم سرزمین ایران سده ها پيش از شاهنشاهی هخامنشیان با یهودیان در ارتباط بودند و از احوال هم کم و بیش اطلاع داشتند، به عنوان نمونه آشنايی اولیّه با دولت ومدنیت ِایلامی یا عیلامی را که به مدت بیست و هفت سده درمناطق مرکزی و جنوب سرزمين ایران دوام آورده بود، وامدار تورات هستیم که: “بیش از۲۰ بار نام ایلام را آورده است؛ البته به صورت سامی ِعیلام. برای نمونه درسفر پیدایش با این که از ایلام درمقام نخستین پسر ِسام یادشده، به گمان، بیشتر قلمرو جغرافیايی منظور بوده است، چون ایلامیها در همسایگی شرقی بین النهرین مدتها زیرفرمان قومهای سامی بودند.

   ادامه مطلب

 


  • یهودیان، مسلمانان و مسیحیان: گفتمان علمی در قرون وسطی
   ۵۰۰- ۱۵۰۰ م.

   شیریندخت دقیقیان نویسنده: شیریندخت دقیقیان
   آرمان ۵

   حکایت رَستن بشریت از تاریک اندیشی و صغارت و رُستن بذر انسان گرایی، حکایتی پرهیجان و خونین است که بازیگران آن پیش از آنکه دلاوران انقلاب های دوران مدرن در آمریکا و فرانسه و یا نوآوران رنسانس باشند، انسان هایی دانشمند، اندیشورز، نوجو و با جسارت بودند که در سخت ترین دوران های پیگرد و آدم سوزان تفتیش عقاید در قرون وسطی، شبکه ای از مناسبات فکری و علمی و فلسفی را سامان دادند. آن هم در دنیایی که حرکت در آن نه با قطار و هواپیما و سرعت نور جهان دیجیتالی، بلکه با کاروان های شتر در جاده های جنگ های خونین و راهزنی ها بود.

   ادامه مطلب

 


  • فرهنگ مختصر مبانی مثنوی

   مهدی سیاح زادهنویسنده: مهدی سیاح زاده
   آرمان ۵

   «فرهنگ مختصر مبانی مثنوی» مجموعه ای است «برگزیده» از واژه ها و اصطلاحاتی که در مثنوی مشهور مولانا جلال الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن این مجموعه مختصر آن بوده که علاقه مندان به ادب فارسی، به ویژه مثنوی مولانا که در ابتدای راه و مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ نیازهای اولیه خود را برآورده سازند.
   ادامه مطلب

 


  • معرفی و بررسی کتاب: پیر پرنیان اندیش

   میلاد عظیمی و عاطفه طیهنویسنده: میلاد عظیمی و عاطفه طیه
   آرمان ۵

   مجموعه‌ی «پیر پرنیان‌اندیش» کاری از میلاد عظیمی و عاطفه طیه است. پدیدآورندگان این اثر درباره‌اش چنین می‌گویند: این کتاب ماحصل چندصد ساعت مصاحبت آزادوار و بی‌آداب و ترتیب با سایه است؛ از خرداد ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۹۱ که آخرین نمونه‌های کتاب را تلفنی با سایه بررسی می‌کردیم.

   ادامه مطلب

 


  • شعر جدید شفیعی کدکنی به مناسبت نودمین سالگرد تولد سایه

   شفیعی کدکنیشفیعی کدکنی
   آرمان ۵

   پرتو شعله عصیان زمانی سایه
   هرچه خوانند تو را برتر از آنی سایه
   نیست امروز کسی عارف و زندیق بهم
   تو درین ره همه‌جا ورد زبانی سایه

   ادامه مطلب

 


  • داستان “ارغوان” سایه

   جمشید شیرانینویسنده: جمشید شیرانی
   آرمان ۵

   چندی پیش شعر زیبای «ارغوانم» سروده‌ی شاعر بزرگ «سایه» را خواندم که خاطره‌ای دیرین را در ذهن من بیدار کرد. فکر کردم خواندن این خاطره می تواند برای شما و خوانندگان شما خالی از لطف نباشد.
   شعر «ارغوانم» را سایه به تازگی در شهر کلن آلمان خطاب به درخت ارغوانش نوشته که آن را با بسیاری دیگر از عزیزانش در وطن به جا گذاشته است.

   ادامه مطلب

 


  • “یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور”

   جهانگیر صداقت فرجهانگیر صداقت فر
   آرمان ۵

   کاهیدن در اجبارِ ناگریز
   و اضمحلال
   در تنگِ منگنه گونه‌یی از هیهات و دلهره.

   آرمانِ ما هم از آغاز تعالیِ انسان بود،
   و رسالتمان ترغیب عزیمت از دوزخای ابتذال.

   ادامه مطلب

 


  • نوروز بمانید که ایّام شمایید

   پیرایه یغمایی پیرایه یغمایی
   آرمان ۵

   نوروز بمانید که ایّام شمایید
   آغاز شمایید و سرانجام شمایید

   آن صبح نخستین بهاری که ز شادی
   می آورد از چلچله پیغام، شمایید

   ادامه مطلب

 


  • یادی از زنده یاد دکتر نصرت الله ضیایی

   ساموئل دیان نویسنده: ساموئل دیان
   آرمان ۴

   هنوز پرواز نابهنگام و غم انگیز آن عزیز را پذیرفتن نتوانم. هرگز متصورم نبود که فقدان و جدایی از دوست گرانمایه و بزرگوارم دکتر نصرت الله ضیایی تا بدین سان سخت و چنین ناگوار و جانکاه باشد.

   ادامه مطلب

 


  • یادداشت شورای دبیران »

   دبیران آرمان نویسنده: دبیران آرمان
   آرمان ۴

   شادمانیم که شمارۀ دیگری از “آرمان” را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم. شناخت و اعتلای فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همۀ فارسی زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است.

   ادامه مطلب

 


  • فرهنگِ مختصر ِمبانیِ مثنوی، اثر فناناپذیر مولانا جلال الدین محمد (مولوی)- بخش ۳ 

   مهدی سیاح زاده نویسنده: مهدی سیاح زاده
   آرمان ۴

   فرهنگ مختصر مبانی مثنوی» مجموعه ای است «برگزیده» از واژه ها و اصطلاحاتی که در مثنوی مشهور مولانا جلال الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن این مجموعه مختصر آن بوده که علاقمندان به ادب فارسی، بویژه مثنوی مولانا که در ابتدای راه اند و مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ نیازهای اولیه خود را برآورده سازند. واژه ها و اصطلاحات به صورت موضوعی و الفبایی تنظیم شده اند تا پیداکردن آن ها به سهولت انجام پذیرد. این واژه نامه ادعایی افزون تر از آن چه گفته شد ندارد و برای پی بردن به مفاهیم عمیق مثنوی و تفسیر و توضیح محققانه آن می توان به رسالات و آثار تحقیقی مفصل تری که در این مورد به نگارش در آمده اند، مراجعه کرد.

   ادامه مطلب

 


  • مصاحبه با پروفسور رامین جهانبگلو
   پیرامون کتاب جدید این فیلسوف:
   “افول تمدن”

   رامین جهانبگلو رامین جهانبگلو
   آرمان ۴

   پروفسور جهانبگلو با سپاس که این مصاحبه را پذیرفتید. خوانندگان آرمان در شماره های پیشین، شماره های اول و دوم، بخت آن را داشتند که با دیدگاه های خاص شما پیرامون تمدن ایران آشنا شوند. امیدواریم که آن سلسله مقاله ها ادامه یابد. در این شماره از آنجا که به تازگی کتاب شما به زبان انگلیسی به نام The Decline of Civilization یا “افول تمدن” منتشرشده، فرصت را مناسب می انگاریم تا در این باره با شما گفتگویی داشته باشیم.

   ادامه مطلب

 


  • گیاهان انجیل

   بهرام گرامی نویسنده: بهرام گرامی
   آرمان ۴

   کتاب مقدّس (Holy Bible) دارای دو بخش متمایز به نام عهد عتیق (Old Testament) و عهد جدید (New Testament) است. در میان عامّۀ ایرانیان، اوّلی معروف به تورات یا کتاب آسمانی دین یهود و دوّمی معروف به انجیل یا کتاب مقدّس دین مسیح است.

   ادامه مطلب

 


  • گفت‌وگو با ماندانا زندیان به بهانۀ انتشار مجموعه شعر «ما خورشید سایه‌های خویشیم»

   مصاحبه از سپیده جدیریمصاحبه از سپیده جدیری
   آرمان ۴

   ماندانا زندیان، شاعر، روزنامه‌نگار و پزشک، زاده‌ی سال ۱۳۵۱ در شهر اصفهان و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی پزشکی در ایران است. امثال او بسیار معدودند و باعث دلگرمیِ فعالانِ داخل ایران، زیرا با وجود سال‌ها زندگی‌ در خارج از ایران، هم‌اکنون بعد از هفت سال که از جنبش سبز می‌گذرد او هنوز هم با آن همدلی دارد و چه در شعرها و چه در گفت‌وگوها و فعالیت‌هایش این همدلی را نشان می‌دهد.

   ادامه مطلب

 


  • سرگذشت آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی

   مرتضی حسینی دهکردینویسنده: مرتضی حسینی دهکردی
   آرمان ۴

   تا اوایل سلطنت رضاشاه پهلوی، آرامگاهی برای حکیم ابوالقاسم فردوسی وجود نداشت و کمترکسی از محل دفن این سخنور بزرگ آگاه بود. این درحالی بود که اثر جاودانۀ فردوسی، شاهنامه، برترین سند ملیت ایرانیان، شناسنامۀ واقعی فرهنگ و تمدن گذشتۀ ما و مؤثرترین عامل همبستگی و پیوستگی بین اقوامی است که در این سرزمین به سرمی- برند.

   ادامه مطلب

 


  • داستانی از تاريخ بيهقی

   فضل الله رضانویسنده: فضل الله رضا
   آرمان ۴

   داستان هارون الرشيد و دو زاهد: عبدالعزيز و ابن سماك
   هارون الرشيد يك سال به مكه رفته بود. به وي اطلاع دادند كه دو تن از زاهدان بزرگ در آن ديارند كه پيش هيچ سلطان نرفته اند. هارون به وزيرش فضل ربيع مي گويد: «مي خواهم سخن ايشان بشنوم و بدانم حال و سيرت و درون و برون ايشان. مراد من آنست كه متنكر (بيخبر) نزديك ايشان بشويم تا هر دو را چگونه يابيم.»

   ادامه مطلب

 


  • آموزه‌هایی از مریم میرزاخانی برای توسعۀ انسانی

   نیره توحیدینویسنده: نیره توحیدی
   آرمان ۴

   مرگ زودرس و غیرمنتظره پروفسور مریم میرزاخانی اغلب ایرانیان را در داخل و خارج کشور با اندوه وحیرت روبروکرد، غمی سنگین که همراه است با احساس افتخار وغرور ملی. چرا که مریم با زندگی کوتاه اما پر بارش ستاره‌ای شده بود در آسمان علم و دانش بشری؛ ستاره‌ای که خوش درخشید و نام ایران را در اذهان جهانیان، فراسوی تنش های سیاسی و کلیشه‌های منفی خشونت بار و خصومت زا، قرین احترام و افتخار کرد.

   ادامه مطلب

 


  • عباس كیارستمی، شاعر دیرآمده: سنجش و ستایش

   احمد کریمی حکاکنویسنده: احمد کریمی حکاک
   آرمان ۴

   این مقاله شكل گسترش یافته و بازنویسی شدۀ سخنرانی من است در مجلس بزرگداشت عباس كیارستمی که در تاریخ یازدهم ژوئن ۲۰۱۷ در دانشگاه یو سی ال ای ایراد شده است. با سپاس از برنامۀ مطالعات ایرانی و رشته سخنرانی های دو زبانۀ آن برنامه.

   ادامه مطلب

 


  • تقدیم به او …. که مدیون اویم… در گرامیداشت دکتر نصرت الله ضیایی

   مهدی سیاح زادهنویسنده: مهدی سیاح زاده
   آرمان ۴

   «برخی بزرگ به دنیا می آیند، برخی دست آوردهای بزرگی دارند، و برخی نیز بزرگی بر آنان تحمیل می شود.»
   دکتر نصرت الله ضیایی بی تردید «دست آوردهای بزرگی» داشت.

   ادامه مطلب

 


  • پدیدارشناسی سانسور»

   معرفی کتابمصاحبه با پروفسور گوئل کهن
   آرمان ۴

   انتشارات نگاه معاصر در تهران، به تازگی کتاب پدیدارشناسی سانسور، مجموعه مصاحبه های شاهرخ تندرو صالح با پروفسور گوئل کهن، دانشمند و محقق ساکن لندن را منتشرکرد.

   ادامه مطلب

 


  • ساری پریده از سنگ

   شیدا محمدیشیدا محمدی
   آرمان ۴

   مادرت بی شمار وحشی بود
   و در هر خانه سری داشت
   پیراهن اش اما تنها بود
   تنها از دفتر شعر معشوقه اش…

   ادامه مطلب

 


  • تورم Inflammation کشنده پنهانی مردم آمریکا

   دکتر شارونا دیّاننویسنده: دکتر شارونا دیّان
   آرمان ۱

   با وجود آنکه از مدت ها قبل نقش تورم در بروز بیماری های دیگر مانند آلرژیAllergie ، آسمAsthma، آرترایتیسArthrits، وCrohn’s Disease شناخته شده بود ولی امروز …

   ادامه مطلب

 


  • ماتَ العاَ لَم، ماتَ العاَ لَم: مرگ دانشمند، مرگ جهانی است…

   دکتر ناصر انقطاعنویسنده: دکتر ناصر انقطاع
   به یاد زنده یاد دکتر ضیایی
   آرمان ۴

   دستکم سالی ۵۰ میلیون نفر به جمعیت کرۀ زمین افزوده می شود. یعنی هر بیست سال یک میلیارد نفر. این، میزان افزایش جمعیت انسان ها بر روی کرۀ زمین است؛ کره ای که نه می تواند بیش از این زمین مسکونی و نه بیش از این ذخیرۀ آب آشامیدنی داشته باشد. تازه، این باوجود مهار جمعیت است که جلوی بالارفتن جمعیت را گرفته است. وگرنه درصد افزایش جمعیت با پیشرفت دانش پزشکی و دارویی ممکن است هر سال بیشتر شود.

   ادامه مطلب

 


  • انسان کامل یا کمال انسان؟
   تقابل دو نحله‌ی عرفان فناجو و انسان‌خدایی

   دکتر ناصر انقطاعنویسنده: شیریندخت دقیقیان

   آرمان ۴

   در این مجموعه مقالات، استدلال شده که نگاه نحله های فلسفی و عرفانی به چیستی انسان و مناسبت او با خدا، به راه های متفاوت رفته، به رویکردهای تمدنی و فرهنگی گونه گون به فرد و اجتماع انجامیده اند. در این مسیر، علیرغم واژگان و سخنان عرفانی به ظاهر یکسان، با درنظر گرفتن بسیاری تداخل ها، همچنان دو نحلۀ عمده را می توان متمایز نمود: نحلۀ فناجویی با تز مرکزی انسان کامل؛ و نحلۀ انسان خدایی با تز مرکزی کمال انسان.

   ادامه مطلب

 


  • به مناسبت هفتادمین سالگرد تجزیۀ هند و تأسیس پاکستان
   بهای کلان ِ امّت سازی در شبه قارۀ هند…

   محمد ارسینویسنده: محمد ارسی
   آرمان ۴

   این مقاله اولین نوشته از مجموعه مقاله هايی در بررسی وقايع تاریخی مهمی است که بعد از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه و آسیای غربی رخ داد و در شکل گیری وضع امروزی منطقه و دنیا نقشی تعیین کننده ایفا کرد…

   ادامه مطلب

 


  • فرهنگِ مختصر ِمبانیِ مثنوی اثر فناناپذیر مولانا جلال الدین محمد (مولوی) بخش ۲

   مهدی سیاح زادهنویسنده: مهدی سیاح زاده
   آرمان ۳

   «فرهنگ مختصر مبانی مثنوی» مجموعه ای است «برگزیده» از واژه ها و اصطلاحاتی که در مثنوی مشهور مولانا جلال الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن این مجموعه مختصر آن بوده که علاقمندان به ادب فارسی، بویژه مثنوی مولانا که در ابتدای راه اند  و مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ نیازهای اولیه خود را برآورده سازند. واژه ها و اصطلاحات به صورت موضوعی و الفبایی تنظیم شده اند تا پیداکردن آن ها به سهولت انجام پذیرد. این واژه نامه ادعایی افزون تر از آن چه گفته شد ندارد و برای پی بردن به مفاهیم عمیق مثنوی و تفسیر و توضیح محققانه آن می توان به رسالات و آثار تحقیقی مفصل تری که در این مورد به نگارش در آمده اند، مراجعه کرد.

   ادامه مطلب

 


  • در دریای «واژه ها»

   دکتر ناصر انقطاعنویسنده: دکتر ناصر انقطاع

   آرمان ۱ 

   یکی از چهار زبان «کلاسیک» جهان، زبان پارسی است. زبان «کلاسیک» به زبانی گفته می شود که دارای دو صفت برجسته باشد که دیگر زبان های جهان دارای این صفت نباشند…

   ادامه مطلب

 


  • فرهنگِ مختصر ِمبانیِ مثنوی اثر فناناپذیر مولانا جلال الدین محمد (مولوی) بخش ۱

   مهدی سیاح زادهنویسنده: مهدی سیاح زاده
   آرمان ۲

   «فرهنگ مختصر مبانی مثنوی» مجموعه ای است «برگزیده» از واژه ها و اصطلاحاتی که در مثنوی مشهور مولانا جلال الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن این مجموعه مختصر آن بوده که علاقمندان به ادب فارسی، بویژه مثنوی مولانا که در ابتدای راه اند و مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ نیازهای اولیه خود را برآورده سازند. واژه ها و اصطلاحات به صورت موضوعی و الفبایی تنظیم شده اند تا پیداکردن آن ها به سهولت انجام پذیرد. این واژه نامه ادعایی افزون تر از آن چه گفته شد ندارد و برای پی بردن به مفاهیم عمیق مثنوی و تفسیر و توضیح محققانه آن می توان به رسالات و آثار تحقیقی مفصل تری که در این مورد به نگارش در آمده اند، مراجعه کرد.

   ادامه مطلب

 


  • پندارها…

   جهانگیر صداقت فرجهانگیر صداقت فر

   آرمان ۴

   این قافله انگار که سالار ندارد / چاووش وشی چابک و عیّار ندارد …

    

   ادامه مطلب

 


  • وا پسین پیامِ پیر

   جهانگیر صداقت فر جهانگیر صداقت فر

   آرمان ۱

   بگذار تا سپیده همچنان
   به پشتِ پرده‌ی مِه‌ ناپدید بماند …

   ادامه مطلب

 


  • آیین جم

   ایرن ملیکوفنویسنده: ایرن ملیکوف

   آرمان ۱

   یکی از مهمترین و شاید مهم ترین آیین های جاری در میان علویان «آیین جم » است.
   این آیین که با تشریفات خاصی انجام می گیرد، درتحکیم مبانی فرهنگی و اعتقادی علویان (با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر در ترکیه) و همدلی و هم بستگی آنان نقش بزرگی دارد…

   ادامه مطلب

 


  • تاثیر ادبیات سومری در ادیان تک خدایی

   ایرن ملیکوفنویسنده: پروفسور «معزّز علمیه چغ»

   آرمان ۱

   نیروی آفرینندگی و نابود کنندگی خداوند، ترس از خداوند، مناجات ها و اذکار و اوراد و دعاها و سوزاندن بخورها و عطرها برای خوشنودی خداوند، خوش خلقی و حسن سیرت، دادگری و درست کرداری، احترام کردن به بزرگترها و کوچک ترها، عدالت اجتماعی و پاکیزگی. گفتنی است که این عنصر پاکیزگی در بین سومریان بسیار مهم بوده است …

   ادامه مطلب

 


  • به دنبال آفتاب: استقبال گروهی از شاعران از یکی از غزل های ناب سعدی

   مرتضی دهکردینویسنده: مرتضی دهکردی

   آرمان ۱

   مرتضی حسینی دهکردی در سال ۱۳۰۸ در شهرکرد متولد شد و در سال ۱۳۳۲ از دانشکده کشاورزی کرج فارغ التحصیل گردید. وی از نوجوانی به شعر و ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی علاقمند بود و تا کنون ۴ جلد کتاب موسیقی به نام «هزار آوا» از وی انتشار یافته است. در این کتب به سرگذشت آهنگ ها و ترانه های ماندگار و شرح احوال اساتید موسیقی و ترانه سرایی ایران پرداخته است…

   ادامه مطلب

 


  • حروفی گری در آسیای صغیر (ترکیه و کشورهای بالکان)

   ایرن ملیکوفنویسنده: ایرن ملیکوف

   آرمان ۱

   قداست بخشیدن به «حروف» به یک سلسله تفسیر ها و تأویل های متکی به تورات بر می گردد. بنیانگذار و اشاعه دهنده ی حروفی گری، شخصی به نام «فضل الله نعیم تبریزی استرآبادی» است که در سال ١٣٣٩ (م) در استرآباد به دنیا آمد. آنچنان که در بعضی منابع آمده، پدرش به نام «ابومحمد تبریزی» شغل کفاشی داشته است…

   ادامه مطلب

 


  • یادداشتی در باب تعریفی‌ از فرهنگ ایرانی‌

   رامین جهانبگلونویسنده: رامین جهانبگلو

   آرمان ۱

   تی‌. اس‌. الیوت در مقاله مشهور خود: یادداشت‌هایی‌ در باب تعریفی‌ از فرهنگ، پرسش اساسی را از «شرایط حیاتی‌ رشد و ارائهء یک فرهنگ» مطرح می‌‌کند. پرسش او، پرسش امروزی ما ایرانیان و پرسشی است در باب فرهنگ ایرانی. ما امروز نیاز داریم بپرسیم با چه سنجه‌هایی‌ می‌‌توانیم تمدن خود را با دیگران بسنجیم و از طریق آن‌ به پس‌رفت یا شرایط پیشرفت آن‌ بیاندیشیم؟ …

   ادامه مطلب

 


  • سربازی دانشور و جهان بین

   پروفسور رضانویسنده: پروفسور رضا

   آرمان ۱

   شادروان فریدون جم سرباز حرفه ای بود که با عشق و شور فراوان تحصیلات نظامی خود را در کشورهای فرانسه و ایران و انگلیس و آمریکا پیگیری کرد و آنگاه با گذراندن مدارج رسمی به بالاترین درجه نظامی ایران رسید. پس از آن از کار بر کنار شد و مدت شش سال سفیر ایران در اسپانی بود.
   فریدون جم آخرین دولتمرد خاندان معروف جم است که تا چند صد سال پدر اندر پدر کارهای دیوانی داشتند. محمود جم پدر فریدون در زمان رضاشاه پهلوی، چندی نخست وزیر ایران بود. فریدون به خواست پدر و مقتضای زمان با شمس پهلوی دختر رضاشاه وصلت کرد ولی هر دو جوان از این وصلت ناخشنود بودند و در مدت حیات رضاشاه به احترام او با هم زیستند و شش ماه پس از مرگ رضاشاه به زناشویی مصلحتی خود دوستانه پایان دادند…

   ادامه مطلب

 


  • تصویر « شاه و حاکمیت» در آیینه شعر نظامی

   نصرت الله ضیایینویسنده: نصرت الله ضیایی

   آرمان ۱

   از سرایندگان بزرگ و نامی که می توان از او به عنوان یکی از چند شاعر بلند پایه ایران نام برد، نظامی گنجه ای است. شهرت بی مانند نظامی محصول سروده های موسوم به «پنج گنج» اوست که مثنوی هایی هستند داستانی و بزمی و رزمی در وزن های متفاوت که با هنرمندی بی چون و چرای گوینده در قالب اسلوب استواری از زبان فارسی، به نظم درآمده اند…

   ادامه مطلب